Hopp til hovedinnhold


Hva skal ambulansearbeidere med høyskoleutdanning kalles på norsk?

Vi trenger et norsk ord for paramedic. Språkrådet tilrår ordet paramedisiner, skriver Ole Kristian Våge, seniorrådgiver i Språkrådet og medlem av Gruppe for norsk medisinsk fagspråk i Tidsskrift for Den norske legeforening.
Apropos paramedisiner: Universitetet i Tromsø oppretter en bachelor i paramedisin
Språkrådet har fått flere henvendelser om hva paramedic bør hete på norsk. I Oxford Dictionary of English blir begrepet definert som «a person who is trained to do medical work, especially emergency first aid, but is not a fully qualified doctor».
Man kunne tenke seg norske avløsere som ambulansearbeider, akuttmedisiner, paramedik, paramediker og paramedisiner. Språkrådet tilrår sistnevnte.
Les hele innlegget hos Tidsskriftet