Hopp til hovedinnhold


Ambulansearbeider vant beste traumeforslag

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT Traume) kåret Jan Håkon Ore, Sørlandet Sykehus HF, fra ambulansetjenesten i Farsund, til vinner av en idédugnad om forslag til hva de bør jobbe med framover.

Ores forslag var  å standardisere traumebehandlingen prehospitalt nasjonalt.
– I dag er det eneste opplæringsmålet alle helseforetak er enstemt om nemlig phtls-kurs, skriver han til NKT Traume.
Han mener det er store variasjoner i forventede tiltak underveis og eventuelle medisinske behandlinger foruten smertelindring.
– Mitt forslag går ut på å lage en nasjonal prosedyre på traumebehandling som omfatter traneksamsyre og andre smertelindrende medikamenter, og som fokuserer mer på det prehospitale aspektet enn traumehåndboka gjør.
Han mener at dette kan bidra på sikt til å standardisere kompetanse prehospitalt.
NKT Traume fikk inn i alt 22 forslag. Syv av forslagene kom fra ambulansearbeidere, seks fra sykepleiere, fire leger hadde forslag, samt to traumekoordinatorer, en rådgiver, en journalist og en brukerrepresentant. Noen hadde flere forslag.
Her er ALLE forslagene på NKT Traumes nettside
NKT Traume mener at alle forslagene var gode, og er fornøyd med at de spenner over hele akuttkjeden fra forebygging, via behandling til rehabilitering.
– Vinneren får reise og opphold samt deltakeravgift til EMS2018 i København, 16-18. april. Vi gratulerer! skriver NKT Traume på sin nettside.
Les mer hos NKT Traume