Hopp til hovedinnhold


Ambulansearbeider fikk advarsel fra Helsetilsynet - nektes jobb

Etter at hun fikk skriftlige advarsler fra både Sykehuset Østfold og Statens helsetilsyn, vil ikke sykehuset bruke den kvinnelige ambulansesjåføren. Nå har hun saksøkt sykehuset.

Etter at hun fikk skriftlige advarsler fra både Sykehuset Østfold og Statens helsetilsyn, vil ikke sykehuset bruke den kvinnelige ambulansesjåføren. Nå har hun saksøkt sykehuset.

Ambulansesjåføren mener seg presset ut av jobben og over i en stilling i sykehusets kjøkken. I går møtte hun sykehusledere i tingretten etter å ha tatt ut søksmål for å få den gamle jobben tilbake.

Kvinnen sier hun frivillig gikk med på en midlertidig omplassering til jobb uten direkte pasientkontakt i påvente av at Statens helsetilsyn behandlet spørsmålet om hun ville beholde sin autorisasjon eller ikke.

Sykehuset på sin side hevder de primært ikke ønsker at hun skal arbeidet ved sykehuset overhodet, men at de i et forlik likevel åpnet for at hun skulle beholde jobb i sykehuset – uten direkte kontakt med pasienter.

– Det har hele tiden vært min oppfatning at dette skulle være midlertidig, sa kvinnen under sin partsforklaring i går.

Flere klager på kort tid

Bakgrunn for omplasseringen var at ambulansesjåføren i løpet av en periode på fire måneder fikk tre klager mot seg.

Statens helsetilsyn konkluderte med at forholdene ikke isolert sett kvalifiserte til advarsel, men at de samlet, og særlig fordi episodene foregikk over en så kort periode, fant dette svært urovekkende. Konklusjonen ble dermed advarsel.

Viste kniv for pasient

Kvinnen snakket blant annet om svært upassende temaer overfor pasienter under transport, som at det var «mye dritt på nattevakt» med narkomane, fulle folk og psykiatripasienter.

Hun fortalte også til en bårepasient at hun likte å jakte og drepe dyr, og hun viste frem en kniv hun var utstyrt med til en pasient under transport. Samtidig skal hun ha uttalt at hun måtte ha noe å forsvare seg med på vakt.

Et tredje tilfelle var kritikk for feilbehandling av en pasient teamet skulle hente.
Den relativt ferske sjåføren aksepterte advarslene hun fikk.

I fjor tilspisset så striden seg, og sykehuset ønsket henne ut av pasientrettet tjeneste. Kvinnen gikk med på arbeid i sykehusets kjøkken.

I ettertid står striden om hvorvidt dette var ment å være midlertidig eller permanent, og om hvorvidt forholdet eventuelt dreier seg om usaklig endringsoppsigelse – og om sykehuset har oppfylt formkrav til en slik.

Sykehuset mener partene inngikk en avtale i august i fjor om at hun overhodet ikke skulle inn i direkte pasientrettet kontakt, og at dette ble nedfelt i et forlik. Kvinnen bestrider dette.

– Jeg tar advarslene veldig tungt, og beklager sterkt at det skjedde. Men jeg kan ikke forandre fortiden, bare fremtiden, sa kvinnen i retten i går.

-Mangelfull ledelse

Hun forklarte at hun ikke på noe tidspunkt fikk veiledning eller tilbakemeldinger fra sine ledere på hvordan hun skulle forholde seg til klagene som kom på henne.

– Jeg har hele veien vært opptatt av å lytte og tilpasse meg nye situasjoner underveis, sa kvinnen, og mener selv at veiledning etter den første klagen kunne ha ført til at hun forbedret sin pasientkontakt, og unngikk å støte nye pasienter med sin fremtreden.

Les hele saken i Moss Avis