Hopp til hovedinnhold


Ambulansearbeider får likevel ikke erstatning etter at han fikk sparken

Sykehuset Østfold anket dommen fra tingretten til Borgarting lagmannsrett og vant, skriver Smaalenenes Avis.
Les også: Advarsel fra helsetilsynet
Raymond Pedersen var ansatt ved Sykehuset Østfold. I tingretten i mai i fjor kom det fram at det var én spesiell hendelse som gjorde at arbeidsgiveren reagerte kraftig.

Rykket ikke ut

I mars 2013 kom Pedersen på kveldsvakt. Han fikk overlevert radioene i påslått tilstand. Disse slo Pedersen av og satte i hylla. Han fulgte med på sambandet ved hjelp av en reserveradio, men unnlot å gi beskjed til alarmsentralen (AMK) om at han var utilgjengelig for oppdrag.
Rett etter ble det meldt om en ulykke på E18. Det var en såkalt rød tur. Sykehuset Østfold mente Pedersen valgte å ikke rykke ut. Dette er ansett som et brudd på grunnleggende plikter. Han hadde ikke lenger den nødvendige tilliten hos arbeidsgiver.
I tingretten i fjor vant Pedersen fram mot Sykehuset Østfold, og ble tilkjent 175.000 kroner i erstatning, samt dekning av advokatkostnader på 223.000 kroner.

Grovt pliktbrudd

Sykehuset Østfold anket dommen til Borgarting lagmannsrett.
Flertallet i retten kom fram til at avskjedigelsen av Pedersen var rettmessig. Dette kommer av grovt pliktbrudd ved ikke å ta et oppdrag som hastet, som i verste fall kunne fått store konsekvenser for de involverte. Retten legger også til at Pedersen mente at en trafikkulykke på E18 i nærheten av stasjonen ikke var alvorlig nok til at han meldte seg tilgjengelig for AMK, noe som retten mener var en grov feilvurdering. Dette også på vegne av hans mye yngre makker.
Det at han tidligere også er ilagt en advarsel som blant annet var begrunnet med brudd på lojalitetsplikten til arbeidsgiver, hvor det ble presisert at gjentatte slike brudd kan få konsekvenser for hans arbeidsforhold, gjør at hans opptreden i mars i 2013 oppfattes som illojal mot Sykehuset Østfold.
Sykehuset ble frifunnet av lagsmannsretten og er ikke pliktig til å betale erstatning til Raymond Pedersen.
Les mer om saken i Smaalenenes Avis