Hopp til hovedinnhold


Ambulansearbeider dømt igjen etter runde i Høyesterett

Ambulansarbeideren som først ble frikjent og deretter dømt i en trafikksak, kom tapende ut av anken til Høyesterett, melder Oppland Arbeiderblad.

Høyesterett henviste saken til ny behandling i Eidsivating lagmannsrett. Der er man kommet til samme resultat som sist:
Tiltalte holdt en gjennomsnittshastighet på 143 kilometer i timen over en strekning på mer enn tre kilometer i en 80-sone, og det forelå ingen nødrett.
Straffen er satt til fengsel i 18 dager samt sju måneder førerkortbeslag. Fengselsstraffen er den samme som sist, beslaget er fem måneder kortere.
«Under henvisning til at tiltalte har hatt førerkortet i sin besittelse siden desember 2012 samt at påtalemyndigheten ikke har nedlagt påstand om tap av føreretten, har lagmannsretten under sterk tvil funnet å kunne begrense tapsperioden til den tiden føreretten midlertidig var tapt og førerkortet beslaglagt», skriver retten.

Kjørte egen bil

Mannen er hundefører i Norske redningshunder (NRH) og har 20 års erfaring som ambulansepersonell. Han hadde fri da han ble kalt ut på oppdrag for NRH 31. mai i fjor. Politiet hadde bedt NRH om bistand i søket etter en kvinne og et barn som var meldt savnet på Harestua.
Mannen brukte sin private varebil. På Riksveg 33 i Østre Toten kjørte han forbi en politikvinne i sivil. Hun målte så farten hans etterpå.
Flertallet i Gjøvik tingrett – de to meddommerne – frifant ham med begrunnelse i nødrettsparagrafen i desember 2012. Påtalemyndigheten anket til Eidsivating lagmannsrett. Etter fellende dom der i oktober i fjor, anket tiltalte.
Les mer om saken hos Oppland Arbeiderblad