Hopp til hovedinnhold


Ambulansearbeider dømt for grovt heleri etter innblanding i ulovlig dopingsalg

En ambulansearbeider i slutten av 40 årene fra Sør-Troms er dømt til 120 dagers betinget fengsel for grovt heleri, ifølge Nordlys.
Mannen møtte i Trondenes tingrett i midten av januar for å svare på brudd på straffelovens paragraf 317, fjerde ledd. Dette for å ha mottatt eller skaffet seg del i utbytte fra en straffbar handling, eller ytt bistand for å sikre utbytte for en annen.
Heleriet anses som grovt, særlig på grunn av hvilken straffbar handling utbyttet stammer fra. I denne sammenheng ulovlig salg av doping. Høsten og vinteren 2013 sto han i oppdrag fra en annen mann, og mottok minst fem pakker i posten som inneholdt penger som stammet fra ulovlig dopingsalg. Den dømte var mellommann, og skulle sende pengene videre til en annen mottaker. En av pakkene inneholdt over 50.000 kroner. Denne ble stoppet i posten 6. desember 2013, etter at politiet hadde fått kjennelse fra Trondenes tingrett til sådan.
På bopelen til mannen ble det beslaglagt en annen pakke som inneholdt 39.000 kroner, samt en liten mengde anabole steroider. Dette fem dager etter pakke nummer én ble stoppet på postkontoret. Politiet nøstet seg fram til mannen etter at de gjorde beslag av datamaskinen til hovedmannen bak dopsalget. På datamaskinen ble det gjort funn av navnet til den nå dømte mannen.

- Ble skilt

Tiltalte erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen, og forklarte at han høsten 2013 gikk gjennom en konfliktfylt skilsmisse. Han ble samme høst kjent med hovedmannen, og de ble etter hvert gode venner. Sistnevnte tok først initiativet til heleriet. Førstnevnte avslo å få økonomisk kompensasjon, men videresendte pakkene til en bestemt adresse, som han senere fikk oppgitt via SMS fra et ukjent telefonnummer. Mannen klarte ikke å huske adressen som pengepakkene ble sendt til.
Videre ble det forklart under rettssaken at pakkene ble mottatt og videresendt på postkontoret i en og samme operasjon. Dette på tross av at politiet hadde beslaglagt en pakke på bopelen hans. Han skal ikke hatt kjennskap til at pakkene inneholdt penger som stammet fra straffbare forhold. Samtidig hevder han at han ikke er kriminell, men har i ettertid sett at han gjorde en stor feil ved å stole på bakmannen.
Les mer om saken hos Nordlys