Hopp til hovedinnhold
Svensk ambulanse fra Vestre Gøtaland. Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons
Svensk ambulanse fra Vestre Gøtaland. Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons


Ambulanseansatt kjørte pasienter uten førerkort

I fire måneder kjørte den ambulanseansatte som vanlig - til tross for at han hadde mistet førerkortet.

SVERIGE: Det var i juni i fjor at Transportstyrelsen bestemte at førerkortet skulle inndras etter en trafikkhendelse på fritiden, ifølge Katrineholms-Kuriren (krever innlogging).

Mannen skal ha kjørt i 110 kilometer i timen i en 80-sone. Transporstyrelsen bestemte seg for en sperretid på fem måneder.

Mannen klaget på beslutningen, og ønsket i stedet å få en advarsel eller at sperretiden skulle forkortes til to måneder. Han fortalte at han jobbet i ambulansetjenesten og derfor trenge førerkort i jobben.

Klagen ble avslått.

Tomas Jonsson, konstituert virksomhetsleder for ambulansetjenesten i Sörmland, sier at mannen hadde førerkort da han ble ansatt.

– Da han mistet det fortalte han det ikke til sin nærmeste leder.

Så fort dette ble kjent for lederen ble personen tatt ut av tjeneste.

– Personen ble omplassert med en gang og er ikke lenger ansatt i ambulansetjenesten, sier Tomas Jonsson og fortsetter:

– Vi er 200 medarbeidere, selvsagt kan noen miste førerkortet. Da må man fortelle det til nærmeste leder, og det skjedde ikke her. Det fikk kjedelige konsekvenser.

Da det ble kjent ble samtlige ambulansepersonells førerkort undersøkt.

– Alle andre førerkort var i orden. Etter denne hendelsen har vi også innført tilfeldig kontroll av førerkort.

Hva tenker du om det som skjedde?

– Skuffelse. Det påvirkaer jo hele virksomheten, sier Tomas Jonsson.