Hopp til hovedinnhold


Ambulanseprotester ble ikke vurdert av styret

Styret i Nordlandssykehuset har mottatt en rekke protester mot det omstridte vedtaket om kutt i ambulansetjenesten, skriver Avisa Nordland.
Bakgrunn: 20 millioner kroner i overtidsbruk i NLSH sin ambulansetjeneste
Som an.no skrev tidligere i april har både kommuner og regionråd protestert mot det omstridte vedtaket som innebærer at ambulansene ble tatt ut av drift dersom helsepersonell hadde fravær grunnet sykdom eller annet fravær.
Mer om saken: Nordlandssykehuset i økonomisk krise og Ambulansetiltak utsatt
Les også: – Noen kommer til å døVil ikke godta ambulansekutt og – I verste fall kan liv gå tapt
Siste: – Nordlandssykehuset bagatelliserer ambulansekuttene
De omstridte innsparingene i ambulansetjenesten til Nordlandssykehuset ble iverksatt 13.april.
Tirsdag hadde styret i Nordlandssykehuset styremøte i Lofoten.
Protestskrivene ble lagt fram for styret som referatsaker.
Kommunikasjonssjef i Nordlandssykehuset, Randi Angelsen, sier til an.no at styret fikk brevene framlagt som referatsaker på styremøtet tirsdag.
- Brevene blir en del av den evaluering som skal gjøres. Saken kommer opp til ny behandling på neste styremøte, sier Angelsen.
Les mer om saken hos Avisa Nordland.