Hopp til hovedinnhold


Ambulanse på private hjul

Det er bred enighet i Norge om at helsesektoren i hovedsak er et offentlig ansvar. Derfor er det nokså uvanlig at ansatte i helsesektoren selv ivrer for at arbeidsplassen skal være på private hender.

Det er bred enighet i Norge om at helsesektoren i hovedsak er et offentlig ansvar. Derfor er det nokså uvanlig at ansatte i helsesektoren selv ivrer for at arbeidsplassen skal være på private hender, står det i en kommentar i Namdalsavisa.

Men det er det tydelige signalet fra de tillitsvalgte i NTS Ambulanse AS, som svar på at styret i Helse Midt-Norge ønsker at ambulansedrifta skal inn som en del av helseforetaket.

De tillitsvalgte støtter seg på konklusjonene fra arbeidsgruppa for ambulanseplanen, om at ambulansedrifta i Midt-Norge fortsatt må ut på anbud blant private aktører. Arbeidsgruppa er bredt sammensatt og utpekt nettopp av styret i helseforetaket.

Ambulansetjenesten er bokstavelig talt livsviktig, og førstelinjetjenesten blir i større og større grad en forlenget arm av sykehusene, fordi ekspertise, avansert, livreddende utstyr og kompetanse flyttes ut til de som møter pasientene først. Slik sett er det i teorien naturlig at helseforetakene ser på ambulansetjenesten som en del av sitt helhetlige tilbud, og ønsker å ha det inn som en del av offentlig virksomhet.

Konklusjonene som arbeidsgruppa trekker er at den private ambulansedrifta er like god eller bedre enn den offentlige når det gjelder kompetanse og kvalitet. Men arbeidsgruppa mener også at det vil utløse 120 millioner kroner i merutgifter å gå over til offentlig drift, fordi det må investeres i nytt utstyr. I tillegg kommer uante pensjonskostnader.

Før styret i helseforetaket tar en endelig beslutning, er det viktig at alle tall og fakta kommer utvetydig på bordet. Blir det merutgifter på over 100 millioner kroner, er det penger som må tas fra et annet sted. Det vil kunne gå ut over pasienttilbudet.

Les hele kommentaren i Namdalsavisa