Hopp til hovedinnhold


Ambulanse-nei til fartshumper

Fartshumper mellom Tønsberg og Horten er uaktuelt, fastslår ambulansesjef Trond Thoresen.

Fartshumper mellom Tønsberg og Horten er uaktuelt, fastslår ambulansesjef Trond Thoresen, i Tønsberg Blad.

Horten-ordfører Nils Henning Hontvedt mener derimot det stikk motsatte. Han tar det nærmest for gitt at fartshumpene kommer for å tvinge trafikantene til å kjøre via riksvei 306 mellom E18 og Kirkebakken i Borre, og betale 33 kroner hver vei.

Trafikksikkerhet eller pengemaskin?

Det var nyttårsaften Tønsbergs Blad kunne fortelle at veivesenet står klar til å bygge fartshumper på de alternative veiene til Horten hvis det blir for få som kjører den nye bomveien.

Prosjektleder Steinar Aspen og Horten-ordfører Nils Henning Hontvedt bekreftet at fartshumper eller andre tiltak de beskriver som trafikksikkerhetstiltak ligger inne i premissene for bomveien – hvis den tar inn like mange penger som planlagt.

- Skritt i feil retning

– Fartshumper mellom Tønsberg og Horten er ikke akseptabelt med hensyn til ambulanseutrykninger. Lengre kjøretid via den nye veien er heller ikke akseptabelt. Men vi har heldigvis litt tid på oss til å snakke med veivesenet om dette, sier ambulansesjef Trond Thoresen.

Han forteller at ambulansene kjører svært mange oppdrag mellom de to Vestfold-byene gjennom året.

– Sykehuset i Horten er faktisk nedlagt, og de 20.000 innbyggerne der er avhengige av å ha rask vei til sykehuset i Tønsberg. De trenger ikke dårligere kjøreforhold og lengre kjøretid. Vi prøver hele tiden å hjelpe pasientene raskere, og da er dette et skritt i feil retning.

Horten-ordfører Nils Henning Hontvedt har ingen forståelse for at pendlere og andre veifarende mellom Tønsberg og Horten opplever det som urettferdig å bli presset over fra Raveien til riksvei 306.

– Det er en del av samfunnsutviklingen. Dette er alltid en avveining. Denne avveiningen er gjort også i dette tilfellet.

Høy pris

Hontvedt påpeker også at det er behov for trafikksikkerhetstiltak på Raveien, særlig for befolkningen på Kirkebakken. Men han vedgår at prisnivået på bomveien er høyt.

Veivesenet avviser å sette ned prisen for å lokke flere til den nye bomveien. Hvis prisen for privatbiler skal ned fra 33 kroner per passering, og 66 kroner for lastebiler, må det eventuelt behandles i Stortinget.

Les hele saken i Tønsberg Blad