Hopp til hovedinnhold


Ambulanse: Når reduksjon blir målet

Gudbrandsdølen Dagningen meldte for noen dager siden at de lokale legene i Sør-Fron og Nord-Fron flere ganger har ventet lenger på ambulanse enn det de har opplevd som tilfredsstillende.

Når de nevner noe av de verste ting som kan skje, som hjertestans, trenger man ikke være helsepersonell for å forstå at dette er alvorlig, skriver  Kristin Nærby, Nord-Fron Høyre i et innlegg i Gudbrandsdølen Dagningen.

Enda alvorligere høres det ut for meg når reaksjonen fra divisjonsdirektøren for prehospitale tjenester, som er den som har ansvaret og kunne gjort noe med dette, er kritikk tilbake til de som prøver å si fra fordi de heller burde sagt fra til ham.

For meg ligner dette forsøk på å avspore debatten, og manglende forståelse for alvoret og manglende vilje/ønske om å gjøre noe med det. Det er sagt ifra nå fordi det forespeiles at ting kan bli enda dårligere, og dessuten har vel de ansvarlige forhåpentligvis egne systemer som gjør at de fortløpende fanger opp slike situasjoner som nevnes i avisen?

Skal vi som politikere godta en slik holdning fra sykehusledelsen? Svaret mitt er nei. Og skal vi godta at de reduserer tjenesten ytterligere selv om de ikke er helt nede på bunnlinja enda? Svaret mitt er nei. Det hjelper lite den som ikke nås fordi han er i mindretall hvis hjertet har stanset eller noe annet alvorlig har skjedd.