Hopp til hovedinnhold


Ambulanse, luftambulanse- og AMK i Norge

Her er en oversikt over de ulike avdelingene i de 18 ambulansetjenestene og 15 AMK-sentralene i Norge, samt aktørene i luftambulansetjenesten for øyeblikket. 
Ser du at siden trenger oppdatering? Tips oss på ambulanseforum@ambulanseforum.no.
Sist oppdatert i september 2016.

Luftambulanse og redninghelikoptre

Luftambulansetjenesten - Statens Luftambulansetjeneste ANS
Norsk Luftambulanse
Lufttransport
Forsvarets redningshelikoptre 
Hovedredningssentralene Sør-Norge og Nord-Norge
 

Norges ambulanse- og AMK-tjenester:

Helse Nord

Helse Finnmark HF - ambulansetjenesten
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN) - Ambulanseavdelingen
UNN - AMK Tromsø
Nordlandssykehuset HF - Prehospital klinikk
Helgelandssykehuset HF - prehospitale tjenester

Helse Midt-Norge

Helse Nord-Trøndelag HF - Klinikk for prehospitale tjenester
St. Olavs Hospital HF - Klinikk for akutt- og mottaksmedisin
Helse Møre og Romsdal HF - Klinikk for prehospitale tjenester og AMK

Helse Vest

Helse Førde HF - ambulansetjenesten
Helse Fonna HF - ingen info om ambulansetjenesten på nettsiden for tiden
Helse Bergen HF - Akuttmedisinsk avdeling
Stavanger Universitetssykehus HF - ambulansetjenesten og AMK

Helse Sør-Øst

Sykehuset Innlandet HF - ambulanse og AMK
Oslo universitetssykehus HF - Prehospital klinikkAmbulanseavdelingen og AMK
Vestre Viken HF - ambulanse og AMK
Sykehuset Østfold HF - ambulanse
Sykehuset Telemark - prehospitale tjenester
Sykehuset i Vestfold - Prehospital klinikk
Sørlandet Sykehus HF - prehospitale tjenester