Hopp til hovedinnhold


Ambulanse flyttes fra Glomfjord

Tross massive protester fra politikere og befolkningen, valgte styret i Nordlandssykehuset å vedta at ambulansen flyttes fra Glomfjord til Ørnes.

Tross massive protester fra politikere og befolkningen, valgte styret i Nordlandssykehuset å vedta at ambulansen flyttes fra Glomfjord til Ørnes. 

Les hele saken i Avisa Nordland: Flyttes fra Glomfjord

Les også: Ber helseminister Bjarne Håkon Hanssen gripe inn

Det var et enstemmig styre som fattet vedtaket om legge ned ambulansestasjonen i Glomfjord og flytte bilen til Ørnes.

Faglig begrunnelse
- Dette er en beslutning basert på de faglige begrunnelsene som ligger i saken og Meløy som helhet vil få en bedre faglig tjeneste enn de har i dag, sier styreleder Stig Fossum og påpeker at analyser som er gjort viser at det ikke er behov for en døgnkontinuerlig ambulanse i Glomfjord.

Det har vært rettet til dels sterk kritikk for at Nordlandssykehuset selv har gjennomført Risiko og sårbarhetsanalysen i forbindelse med vedtaket, noe Fossum avviser på det sterkeste.

Dato ikke fastsatt
- Jeg er overbevist om at en analyse gjort eksternt ikke ville endre på resultatet. Skulle det oppstå akutte situasjoner i Glomfjord må uansett ressurser hentes inn fra andre steder og den raskeste veien å komme til Bodø på vil være med redningshelikopteret som har tilstedevakt, sier Fossum.

Det er ikke bestemt når ambulansen blir flyttet. Nordlandssykehuset vil ha en tett dialog med Industriparken i Glomfjord før den endelige datoen fastsettes.