Hopp til hovedinnhold


Ambulansedommen ankes

Gøteborg tingrett frikjente Vestre Gøtalandsregionen for brudd på arbeidsmiljøloven da en ambulansesykepleier kjørte i en bergvegg etter sammenhengende arbeid i nesten et døgn. Nå anker anklageren, ifølge Arbetet.

Siste om saken: Ingen stans av døgnvakter i Sverige
Bakgrunn: En rettsak i Sverige kan gjøre slutt på døgnvakter og Ambulanseførere sovner bak rattet
Les også i Vård– Vi skal være supermennesker
Tingretten tok ikke opp sakspørsmålet, det vil si arbeidsmiljøbruddet som forvoldte kroppsskade hos en annen, men avviste tiltalen fordi anklager ønsket foretaksbot, og dette bare kan gis til en privat næringsvirksomhet, ifølge tingretten.
– Jeg sitter og filer på argumentene akkurat nå, sier anklager  Kristina Persson.
Det hun mener er hvordan hun skal få hovedretten til å gå med på hennes linje om at ambulansetjeneste er en næringsvirksomhet. Anklager henviser også til en pågående sak i høyesterett, og kommer til å begjære at begge saker prøves samtidig.
Saken som prøves i høyesterett handler om en elev i femte klasse i en kommunal skole i Uddevalla som skadet seg på en boremaskin i en sløydtime. Skolens rektor og sløydlæreren ble dømt for arbeidsmiljøbrudd.
Men anklagers ønske om foretaksbot mot arbeidsgiver, kommunen, ble avvist av akkurat samme grunn som ambulansesaken, det vil si at virksomheten som kommunal skole ikke er å anse som næringsvirksomhet.
Også det svenske Arbeidsmiljøverket mener at ambulansedommen bør prøves i høyesterett.
– Arbeidsgiver skal tilse at de ansatte kan utføre arbeidet uten at helsen settes på spill, eller i dette tilfellet liv, uansett hvilken type virksomhet det gjelder, sier Mikael Syk, jurist i Arbetsmiljöverket.
– Ingen arbeidsgiver, offentlig eller privat, skal kunna sette til side sine plikter, ifølge arbeidsmiljøloven.
Han påpeker også at det finnes andre tingrettsdommer der foretaksbot har blitt gitt til offentlige arbeidsgivere.
Foretaksbot er i dag den vanligste følgen av brudd på arbeidsmiljøet. Siden kravene for dom har blitt senket i 2006 har antallet foretaksbøter økt kraftig, fra bare to tilfeller i 2007 til 123 fire år senere, viser tall fra Arbeidsmiljøverket.
Les mer om saken hos Arbetet