Hopp til hovedinnhold


– Alvorlige svakheter ved norsk beredskap

Riksrevisjonen slår alarm: Beredskapen i Norge er omtrent på samme nivå som etter 22. juli. Justisdepartementet har sviktet som beredskapsdepartement, skriver NRK Norge.

Les Riksrevisjonens undersøkelse her
– «Alvorlig» er et uttrykk vi sjelden bruker. Jeg legger ikke skjul på at dette er den mest alvorlige kritikken vi har kommet med i min tid.
Slik beskriver riksrevisor Per-Kristian Foss rapporten fra Riksrevisjonen som blant annet har sett på justis- og beredskapsdepartementets styring over samfunnssikkerheten.
Etter terrorangrepet 22. juli ble Justis- og beredskapsdepartementet gitt et tydeligere hovedansvar for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Svak styring

Men ifølge Riksrevisjonenes undersøkelse har departementets samordning og styring så store svakheter at det svekker både sikkerheten og beredskapen i Norge.
– Etter at Giørv-kommisjonen la fram sine forslag til forbedringer høsten 2011, ser vi ingen vesentlig forbedringsevne i departementet, sier Foss.
I rapporten går det fram at til tross for flere beredskapsøvelser de siste årene, har det vært begrenset hvor lite man faktisk har lært av øvelsene.
– Evalueringsrapportene viser at at læringspunktene går igjen. Ansvaret for å lære etter en øvelse overlates i stor grad til det enkelte departement, sier Foss.
Det er justisdepartementet som har hatt ansvaret for å samordne beredskapen også i andre departementer og oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid.
– Fylkesmennene har fått mange nye oppgaver uten at det har fulgt med penger, sier Foss.

– Snakker ikke sammen

Riksrevisjonen kommer også med kraftig kritikk av hvordan departementet har styrt sitt eget direktorat, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).
Direktoratet har fortalt at de ikke vet hvor de skal henvende seg i departementet og at de ikke får svar når de tar kontakt.
– Samtidig sier departementet at kommunikasjonen med direktoratet fungerer utmerket. Da er det i alle fall ikke kommunikasjon, sier Foss og legger til tørt at det er ikke så langt til Tønsberg der DSB holder til.
– Oppgaven med å styre sitt eget direktorat er ikke bestått.
DSB får også kritikk for å ikke være opptatt av å nå målene de er pålagt og for at ledelsesfunksjonen fungerer dårlig.
Les mer om saken hos NRK