Hopp til hovedinnhold


Allmennleger på akuttkurs

- Dette er gull, sier Torben Mertz, allmennlege på Stjørdal. Det fikles med sambandsutstyr, smeller i larynxtubeballonger og klikker i scoopbårer. Allmennlegene er på kurs i akuttmedisin. Snart blir det obligatorisk.


Det fikles med sambandsutstyr, smeller i larynxtubeballonger og klikker i scoopbårer. Allmennlegene er på kurs i akuttmedisin. Snart blir det obligatorisk.

Forkortet artikkel fra Ambulanseforum nr. 6 2009

Lyst til å abonnere? Trykk her!

- Vi blir jo bare slengt av gårde på legevaktbilene uten å nødvendigvis ha gjennomgått akuttkurs, og det er klart at det trenger vi, fortsetter Mertz som er allmennlege på Stjørdal.

Blir obligatorisk i 2012
Nidaroskongressen samler for tiende gang leger fra hele Norge til en arbeidsuke med ulike foredrag og kursrekker. 60 av deltakerne har fått plass på kurset i akuttmedisin.

Snart blir det obligatorisk med  kurstimer i akuttmedisin for spesialister i allmennmedisin i forbindelse med resertifisering hvert femte år. Resertifisering for spesialiteten allmennmedisin krever 300 kurstimer hvorav minimum 15 av disse skal være emnekurs i akuttmedisin fra og med 01.01.2012.

- Kurs i akuttmedisin for allmennlegen høyaktuelt. I utkantkommunene er det spesielt viktig å kunne akuttmedisinsk behandling da man ofte er alene og først på stedet. I større byer er det ikke mindre viktig pga hyppigheten av akutte hendelser, fastslår Kristine Asmervik, som er med i Nidaroskongressens kurskomité, og som til daglig jobber som spesialist i allmennmedisin, er kommuneoverlege i Malvik og leder i kurskomitéen i Sør-Trøndelag.

– Legeforeningen jobber med å få allmennlegene ut fra kontoret og tilbake i legevaktarbeidet.

Det jobber mellom 4 og 5000 allmennleger i Norge, og når alle disse må på kurs hvert femte år, sier det seg selv at etterspørselen etter slike kurs vil øke.

Mer om denne saken i Ambulanseforum nr. 6 2009.