Hopp til hovedinnhold


Alle vil jobbe på julaften

Ambulanse­personell vil gjerne jobbe på røde dager, melder Glomdalen.
– Alle her øns­ker stort sett å job­be på jul­af­ten. Da får jeg og and­re med små barn gjer­ne slip­pe, sier Hans Martin Hanssen. Han skal job­be fire døgn av ju­la og tror det vil bli hyg­ge­lig.
– Det er in­gen som vil være syke da, de vil hel­ler være friske og hjem­me, sier han.
Det enes­te som er litt stuss­lig er når han må gå ut av dø­ren for å gå på jobb i ett døgn.
Les hele saken hos Glomdalen