Hopp til hovedinnhold


Alle vet hva vi vil, men ingen har spurt oss hva vi vil

Vi føler at alle mener noe om hvem som skal være sjefen vår, de eneste som ikke har noe de skulle ha sagt er vi som er ansatte i det private.

Vi føler at alle mener noe om hvem som skal være sjefen vår, de eneste som ikke har noe de skulle ha sagt er vi som er ansatte i det private, skriver tillitsvalgte i Delta i Tidens Krav.

Store deler av ambulansetjenesten i Helse Midt Norge har tradisjonelt vært privat drevet. Kun ambulansene tilknyttet enkelte sykehus har vært offentlig. Kravene til ambulansetjenestene har blitt skjerpet betraktelig de siste årene. Ved hver anbudsrunde har det blitt utformet en kravspesifikasjon som beskriver hva helseforetaket krever av tjenestene som de private aktørene driver. Helseforetaket har ved flere anledninger påpekt at de er meget godt fornøyd med tjenestene som blir levert av de private driverne.

Cirka 80 prosent av de ansatte i privat drevne ambulansetjenestene i Helse Midt Norge er medlemmer i Delta. Vi tillitsvalgte i Delta har jobbet for at lønns og pensjonsnivået i det private skal være likt det offentlige, og etter den mye omtalte lønnskampen i 2007 er vi kommet veldig langt med å oppnå dette. En stor andel av de ansatte er også godt fornøyd med sin arbeidsgiver.

Det er Helse Midt Norge sitt styre som i løpet av våren skal bestemme om det fortsatt blir privat drift, eller om helseforetaket skal ta over driften selv. Her har de private aktørene selvsagt ingen representanter. Vi føler at alle mener noe om hvem som skal være sjefen vår, de eneste som ikke har noe de skulle ha sagt er vi som er ansatte i det private.

Vi ønsker ikke å ta en debatt om offentlig eller privat drift, det som er viktig for oss er at vi har sammenlignbare lønns og pensjonsvilkår med offentlige. Den beste måten å oppnå dette på er at helseforetaket gjennom kravspesifikasjonen til driverne setter krav om at lønns og pensjonsvilkår skal være sammenlignbare i det private og offentlige. Vi har som sagt kommet meget langt med å sikre gode vilkår, og vi ønsker at våre vilkår fortsatt skal være sikret. Vi forventer selvsagt at en lik kravspesifikasjon også skal gjelde hvis helseforetaket skal ta over driften, og at kvaliteten på ambulansetjenesten ikke skal være styrt av øyeblikkets økonomiske situasjon i helseforetaket.

Hovedfokuset hos de ansatte er at pasienten skal få best mulig hjelp. Den viktigste faktoren for å få til det er godt kvalifiserte og motiverte ansatte. Slik vi ser det er det helseforetaket sitt ansvar å sørge for at vi har de forutsetningene som skal til for at vi kan gjøre en god jobb. Dette kan de gjøre gjennom å lage en god kravspesifikasjon. Vi tillitsvalgte har en liste med krav vi mener må imøtekommes uansett om ambulansetjenesten er offentlig eller privat drevet. Her er et av kravene at sammenlignbare lønns og pensjonsvilkår skal være sikret gjennom kravspesifikasjonen.

Hvis arbeidsvilkårene er lik i det offentlige og det private er det kun økonomi og prinsipiell overbevisning som vil påvirke om det blir offentlig eller privat drift av ambulansetjenestene. Kvalitetsmessig har de private tjenestene bevist at de holder mål, og godt som det, både overfor oppdragsgiver og ikke minst overfor pasientene.

Les hele innlegget i Tidens Krav