Hopp til hovedinnhold


Alle får ny jobb?

AMK-ansatte i Molde øyner nye muligheter i 2014, skriver Romsdal Budstikke.
En nedleggelse av AMK-sentralen ved Molde sjukehus trenger ikke bety at ansatte blir uten jobb. Legevaktformidling og ambulansedrift er aktuelt jobbsted.
I forrige uke anbefalte styret i Helse Møre og Romsdal at det kun skal være én AMK-sentral i dette fylket.
Formelt skal antall AMK-sentraler avgjøres av styret i Helse Midt-Norge 12. desember, men ettersom Helse Møre og Romsdal ikke protesterer mot å redusere antall AMK-sentraler, står døra vidåpen for å avvikle AMK-sentralen i Molde fra fra høsten 2014.
Ved AMK-sentralen i Molde er flere av ambulansekoordinatorene ansatt i halv stilling ved AMK og halv stilling i ambulansene. Totalt utgjør disse drøyt tre årsverk.

Ambulansene mangler folk

Adm. direktør Håkon Gammelsæter i Ambulanse Midt-Norge sier at det er stort behov for kvalifiserte medarbeidere i ambulansetjenesten.
– Vi mangler folk, og har et betydelig bemanningsproblem. Behovet for å fylle vaktturnuser og skaffe kvalifiserte vikarer er stort, sier Gammelsæter.
– Magefølelsen min sier at vi skal klare å absorbere ansatte som eventuelt frigjøres fra AMK-sentralene.
Les mer om saken hos Romsdal Budstikke