Hopp til hovedinnhold


Alle danske ambulanser har nå fått intelligent pasientjournal

Alle danske ambulanser sender nå automatisk pasientdata som puls, blodtrykk, temperatur og oksygenmetning direkte til akuttmottaket. Det gir leger og sykepleiere i hele landet mulighet for å starte den rette behandling, så snart ambulansen kommer inn. Samtidig kan legene på akuttmottaket følge pasientens tilstand underveis, skriver BeredskabsInfo.

Tidligere: Intelligente ambulanser kjører snart i hele Danmark
Hvis det for eksempel oppstår hjerteflimmer i ambulansen, kan legene på akuttmottaket nå følge med og veilede ambulansepersonellet i ambulansen. Ambulanselegen kan også tilgå pasientens journal fra ambulansen. Det kan være en fordel hvis personen har allergier eller diabetes, slik at ambulansepersonalet dermed kan ta høyde for det i behandlingen.
Tidligere fikk akuttmottaket på sykehuset utlevert en håndskrevet journal på gjennomslagspapir, når ambulansen ankom. Den var ofte svært uleselig, da den var skrevet underveis. Blodtrykk, oksygenmetning, temperatur og hjerterytme var notert manuelt, og hvis ambulansens personell rakk det, ble akuttmottaket informert om pasientens tilstand over telefonen underveis. Nå gjelder det nye tilstander på akuttavdelingene. Med PPJ, den Præhospitale Patient Journal, kommer sykehuset helt ut i ambulansen.
Les mer om saken hos BeredskabsInfo