Hopp til hovedinnhold


Akuttsatsing skrinlegges

Akuttmottaket på Ahus skulle bli den nye norske modellen. Nå legges prestisjeprosjektet ned. Årsaken er en intern legestrid, melder Romerikes Blad.
Det var i september i fjor at det nye akuttmottaket ved Ahus sto klart. I tillegg til større arealer, ble det ansatt åtte leger med ulike spesialiteter, blant annet flere amerikanske leger med akuttmedisinsk utdanning. Den nye organiseringen ble gjort etter modeller fra USA, Australia og England.
Bakgrunnen for omorganiseringen var massive pasientklager og bekymringsmelding fra ansatte som mente forholdene ved akuttmottaket gikk ut over pasientsikkerheten.
 

Mer effektive

Så sent som i november i fjor skrøt Ahus-ledelsen av at den nye organiseringen til eget styre.
Det ble lagt fram tall som viste at liggetiden ved sykehuset var redusert og at flere pasienter ble behandlet ved akuttmottaket.
– Vi er rett og slett blitt mer effektive, og har bidratt til en effektivisering av senger som tilsvarer en hel sengepost, uttalte direktør ved Medisinsk divisjon, Yngve Mikkelsen i Romerikes Blad.
Også politikerne lot seg imponere. Nåværende helseminister Bent Høie (H), besøkte akuttmottaket under valgkampen.
– Vårt mål er at dette skal bli en modell for hele landet, fastslo en begeistret Høie overfor Romerikes Blad.
Men alt tyder på prestisjeprosjektet ikke blir videreført. Ahus-ledelsen har allerede vedtatt at dagens organisering av akuttmottaket avsluttes 4. mars.
Istedenfor å lede vei for akuttmedisin i Norge, vil Norges mest moderne sykehus gå tilbake til en organisering lignende den sykehuset hadde tidligere. Det betyr at de spesialtrente akuttlegene byttes ut med leger i spesialisering (LIS-leger), det vil si assistentleger, med mindre erfaring.
I dag blir akuttpasientene møtt av en spesialtrent akuttlege, mens det tidligere var sykepleiere eller turnusleger som tok i mot pasienten, for så å ringe legen etter hvert.
Tore Tørisen er en av overlegene som ble ansatt ved akuttmottaket i fjor høst. Han opplever endringen som nå er varslet, som et skritt tilbake i retning av slik det var ved avdelingen tidligere.
– Det er veldig leit å se at man er i ferd med å gå bort fra noe som fungerer så bra andre steder i verden og som vi har hatt gode erfaringer med i den tida vi har jobbet med det, sier Tørisen.
Romerikes Blad har også snakket med flere andre ansatte som hevder interne konflikter i indremedisinsk avdeling gjør at legene har bestemt seg for å gå tilbake til den gamle organiseringen.
Les mer om saken hos Romerikes Blad