Hopp til hovedinnhold


Akuttmedisinske tilstander hos eldre

Geriatriske pasienter er en stor del av hverdagen i ambulansetjenesten, og gode kunnskaper er viktig. Her gjennomgås noen punkter om akutt funksjonssvikt hos eldre, delirium og fall og falltendens.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2014. Tekst: Anette Hylen Ranhoff, professor i geriatri, Kavli forskningssenter for aldring og demens, klinisk medisin 2 Universitet i Bergen og Diakonhjemmet hospital.

Eldre har høy risiko for akutt sykdom. Dette kan være forverring av kroniske sykdommer de allerede har, eller nye sykdomsepisoder eller skader de får på grunn av sin skrøpelighet og sårbarhet.

Aldersforandringer og kronisk sykdom har i tillegg til sårbarhet også betydning for hvordan symptomene presenteres. Ofte er symptomene diffuse og generelle. Det er viktig at akutt sykdom, skade og alvorlighetsgrad vurderes riktig, slik at pasienten får optimal behandling.

Følgende kliniske situasjoner er særlig viktig å ha kunnskap om:

  • akutt funksjonssvikt
  • delirium
  • fall og falltendens

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.