Hopp til hovedinnhold


Akuttmedisinforskriften: Sterkt kritiske til krav om bakvakt

– Dette er uhensiktsmessig bruk av legeressurser. Kravet til at bakvakt må kunne rykke ut må fjernes, sier Helen Brandstorp i NSDM om den nye akuttmedisinske forskriften til Dagens Medisin.
Mandag går høringsfristen ut for ny akuttmedisinsk forskrift.
Den nye forskriften skal gjelde fra 1. mai 2018, og inneholder krav om at bakvakt på legevakt må kunne rykke ut når det er nødvendig.
Sterkt kritiske
Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) har levert en høringsuttalelse der de er sterkt kritiske til kravet om bakvakt. Leder Helen Brandstorp mener kravet må bortfalle.
– Det er uhensiktsmessig bruk av legeressurser, vi mener at bakvakt heller må være lokalkjente og være tilgjengelig på telefon for leger uten selvstendig vaktkompetanse, sier Brandstorp.
Slutter i jobben
Hun påpeker at flere leger nå truer med eller allerede har sluttet i jobben på grunn av dette kravet.
– Dette er alvorlig i en tid da det er vanskelig å rekruttere leger. Våre egne kartlegginger viser at antall fastlegehjemler som har stått ubesatt i mer enn tre måneder er fordoblet fra 2014 til 2016. Den nye forskriften fører til problemer med legemangel, sier Brandstorp.
Lokal trening
For å gi bedre kvalitet til legevaktene, foreslår NSDM isteden å legge mer vekt på forskriftskravet om lokal trening i samhandling i hver enkelt legevakt.
Les mer om saken hos Dagens Medisin