Hopp til hovedinnhold


Ny akuttmedisinforskrift: Risikerer vakt hver eneste dag 24/7

Både kommuneeksperter og legeforeningen advarer mot ny forskrift, som kan tvinge fastleger i mindre kommuner til å være på vakt hver eneste dag, skriver NRK Nordland.

Les også: Kneler fastlegeordningen vil blålysmedisinen lammes
– Vi prøver å få enda en lege hit så vi kan dele på ansvaret. Hvis ikke er jeg på vakt hele året alene.
Det sier Sinne Simony Marken, overlege i Vega kommune. Om den nye forskriften fra Helse- og omsorgsdepartementet forblir uendret og trer i kraft 1. mai, vil hun bli tvunget til å være tilgjengelig for utrykning 24 timer i døgnet.
– Jeg får nok ikke så mye fritid nei, humrer Sinne.
Grunnen er at hun er den eneste i Vega som har spesialisert seg på allmennmedisin. Den nye forskriften sier at alle legekontor skal ha en på vakt som kan være tilgjengelig for å assistere legekontoret.

Frykter for rekrutteringen

Flere legeforeninger reagerer på forskriften, og nestleder i KS Nordland Monika Sande, frykter at rekrutteringen vil lide på bakgrunn av dårlige betingelser.
– Vi er jo bekymret. Dette vil føre til en stor belastning på dem som har nettopp denne utdanningen. Det vil bli vanskeligere å få tak i vikarer, og tiltaket som er satt for å hjelpe legeordningen kan ende opp med å svekke den.
– Så du tror ikke dette er gjennomførbart?
– Nei. Når du ser på den merbelastningen de får når de må være bakvakt hele tiden, så er det ikke det. Hvis man i det hele tatt skal ha leger, så må man legge til rette for at det skal være mulig å ha en sånn jobb, sier Sande.
Ut ifra de potensielle konsekvensene er ikke Sande fremmed for å kalle forskriften et såkalt skrivebordsvedtak.
– Det kan jeg si meg helt enig i. Til tross for gode intensjoner, så ser de tydeligvis ikke konsekvensene i hva de gjør.
Les mer om saken hos NRK