Hopp til hovedinnhold


Akuttmedisin i villmarka

– De fleste leger er svært kompetente når de skal håndtere skader fra trafikkulykker og lignende, men mange har noe å lære når skadene inntreffer ute i naturen og vanlig medisinsk utstyr ikke er innen rekkevidde, sier Sverre Håkon Evju, kursholder i villmarksmedisin til Dagens Medisin.
Benjamin Lischner og Sverre Håkon Evju er begge spesialister i allmennmedisin. Evju er også overlege på Narvik legevakt. De to ble kjent gjennom friluftsinteresser, og det var Lischner, med bakgrunn innen livredning i USA, som tok initiativ til at de skulle skolere seg i villmarksmedisin. Nå formidler de kunnskapen videre.
– Det er en positiv økning i folk som bruker naturen, samtidig som flere utfordrer den med toppturer, sykling, dykking, klatring, off-pist kjøring, padling med mer. Dermed oppstår flere skader i områder langt unna sykehus, sier Evju, som tilføyer: – Enkelte år har flere dødd i snøskred i Nord-Norge enn det er dødsfall i trafikken, påpeker Evju.
Akuttmedisinsk interesse
Lischner og Evju har allerede kurset 65 leger i villmarksmedisin.
– Vi har kjørt tre emnekurs for leger i samarbeid med Nordland legeforening. Kurset er et nyttig supplement for leger som er akuttmedisinsk interessert, sier Lischner.
Kursene tar for seg en rekke scenarier og består av både teori, praksis og multiple-choice-eksamen.
– Vi bruker de kjente algoritmene innen medisin og improviserer ut i fra situasjon og forhold. Vi er selvsagt ikke eksperter innen alle feltene vi berører, men vi videreformidler kunnskapen fra kjente fagfolk og har dessuten med oss ortoped og anestesilege under kursene, tilføyer Evju.
Kurser sykepleierstudenter
Evju og Lischner underviser også i villmarksmedisin på Høgskolen i Narvik. Dette kurset er mer omfattende enn kursene de har hatt i samarbeid med legeforeningen.
Så langt har 80 sykepleierstudenter fullført 45-timerskurset, som strekker seg over to måneder. Høgskolen i Narvik er den eneste høyere utdanningsinstitusjonen i Europa som underviser i dette faget. Det er Universitetet i Utah som eier kurset.
I tillegg til undersøkelsesmetodikk lærer studentene å bruke det de har for hånden når de skal hjelpe den skadde. I villmarksmedisin er kreativitet og improvisering en viktig bestanddel.
Fra høsten 2015 dobles antall studenter, fra 20 til 40, på kurset på Høgskolen i Narvik.
Ved hjelp av de to ildsjelene er det nå 13 godkjente instruktører i villmarksmedisin i Skandinavia. Seks av dem har tilhold i Narvik, fire i Sverige.
Les mer om saken hos Dagens Medisin