Hopp til hovedinnhold


Akuttmedisin: Avgjørende med politisk avklaring

Fagmiljøet står klart til å utvikle fremtidens akuttmedisin til det beste for pasientene i Norge. Det er betimelig at helseministeren tar tak i situasjonen, skriver Lars Petter Bjørnsen i et innlegg i Dagens Medisin.
DET ER EN tydelig vilje og engasjement tilknyttet behovet for legefaglig kompetanse og tilgjengelighet i norske akuttmottak. Stadig flere sykehus innser behovet for å effektivisere, omorganisere og sikre faglig tilstedeværelse i akuttmottaket. I tillegg ønsker enkelte å opprette egne kompetanseplaner og rammeverk. Utvikling av disse ad hoc-løsningene er problematisk i forhold til ambisjonen om en styrt nasjonal prosess mot en kompetanseplattform og en akuttmedisinsk spesialitet.
Helsedirektoratet jobber samtidig med å utvikle en veileder for norske akuttmottak, men det er svært lite fokus på det som mangler mest; den legefaglige kompetansen.
SÆRNORSK HYBRID. Parallelt har Helsedirektoratet av uavklarte grunner et ønske om å opprette en særnorsk hybrid bestående av spesialitet i indremedisin og akuttmedisin. Denne udokumenterte spesialiteten er verken «fugl eller fisk», og den ser ut til å være et forsøk på å løse mangelen på generell indremedisinsk kompetanse internt i sykehusene og det synlige fraværet av forutsigbar legefaglig kompetanse i akuttmottakene.
Les hele innlegget i Dagens Medisin