Hopp til hovedinnhold


Akuttleger mangler tillit til sykehusledelsen etter kritisk rapport

De nye sykehusplanene for Oslo vil føre til dårligere sikkerhet for akuttpasienter, mener ledende fagpersoner i akuttmiljøet, ifølge Aftenposten.
Oslo skal få nye sykehus. Planen er å legge ned Ullevål og bygge et nytt sykehus på Aker samt et nytt på Gaustad, vegg i vegg med Rikshospitalet.
Men det vil føre til omorganisering, blant annet av akuttavdelingene, som tar imot hardt skadede og livstruende syke pasienter.
I mars fikk en arbeidsgruppe på 13 ledende fagpersoner i akuttmiljøet ved Ullevål og Rikshospitalet en bestilling av ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS): vurdere tryggheten for at akuttavdelingen på de nye sykehusene blir forsvarlig.
Arbeidsgruppen kan ikke bekrefte at behandlingen av akuttpasienter ved de nye sykehusene vil bli like trygg som i dag, konkluderer de i sin evaluering.

Ledelsen skrev en egen rapport

I slutten av april leverte faggruppen rapporten sin. En måned senere ble medlemmene kalt inn til et møte for en gjennomgang av rapporten.
Der ble det klart at en annen gruppe, som består av fire klinikkledere ved OUS og som er en del av ledelsen ved sykehuset, hadde skrevet en egen rapport om samme tema – etter at de mottok arbeidsgruppens rapport.
Les mer om saken hos Aftenposten