Hopp til hovedinnhold


Akuttkirurgi ved lokalsykehus

Kritiserer 
ekspertgruppas bruk av tall: Helseministerens ekspertgruppe mener sykehusene bør ha et pasientgrunnlag på mellom 80.000 og 100.000 for å ha akuttkirurgi, skriver Nationen.
Det er vanskelig å se for seg at et sykehus kan ha akuttkirurgi, dersom pasientgrunnlaget er mindre enn 80.00-100.000, skriver Bent Høies rådgivningsgruppe i sin rapport.
Den norske legeforening har tatt avstand fra tallet, og kritikere spør hvor tallet er hentet fra.
– Hvor i all verden kommer det tallet fra? Departementet har allerede sagt at sykehusene ved Tynset, Kirkenes, Hammerfest skal vernes. Da har de allerede avveket fra tallet. De skal ha den samme kvaliteten. Det er tydelig at det er nyanser her, sier Sverre Håkon Evju, overlege ved legevakten i Narvik.
– Vi mener det er dårlig dokumentasjon for å sette sånne standarder. Det er mange lokalsykehus i Norge med lavt pasientgrunnlag, sa nylig avgått president i Legeforeningen, Hege Gjessing, til Nationen 21. mai.

Ulike tall i omløp

Gruppas leder, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Johan Torgersen, sier tallet er basert på ekspertgruppas vurderinger.
– Selv om det er dokumentert at det er positiv sammenheng mellom økende volum og kvalitet for mange tilstander, er det ikke mulig å oppgi et eksakt tall som skjæringspunkt.
Torgersen sier tallet er basert på en vurdering av dagens situasjon i Sykehus-Norge.
– Hvorfor tar dere utgangspunkt i et høyere tall enn Bent Høie? Han brukte tallet 60.000 til 80.000.
– Det er vanskelig for meg å gjøre rede for disse tallene. Det er viktig å si at ingen forskning kan vise til det magiske tallet. Det vises til ulike tall ut fra ulike utgangspunkt. Befolkningsgrunnlaget må sees i sammenheng med de reelle forholdene i Norge, sier Torgersen.
Les mer om saken hos Nationen