Hopp til hovedinnhold
Brannvesenet utfører flere helse- enn brannoppdrag i året. Fra brannen i Lærdal. Foto: Morten Sortland, Sogn Avis


Antall akutthjelpoppdrag øker for brannvesenet. Blir det for mye?

På Brannmannen og Ambulanseforums webinar i slutten av april ble grenseoppgangene for akutthjelperordningen debattert.

Brannmannen og Ambulanseforum har lenge hatt planer om å lage noen ordentlige artikler om brannmenn som akutthjelpere.

Det endte like godt med at vi arrangerte et webinar i slutten av april.

Følgende artikkel er en oppsummering av åpningen på webinaret.

Representanter fra Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Stiftelsen norsk luftambulanse (SNLA), to brannledere med flere var invitert.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.