Hopp til hovedinnhold


Akuttfunksjonar ved eitt sjukehus

Administrasjonen i Helse Midt-Noreg legg no fram forslaget til strategi for utviklinga av regionen. I forslaget heiter det at det skal vere kirurgisk akuttberedskap ved berre eit sjukehus i kvart helseforetak.

Administrasjonen i Helse Midt-Noreg legg no fram forslaget til strategi for utviklinga av regionen. I forslaget heiter det at det skal vere kirurgisk akuttberedskap ved berre eit sjukehus i kvart helseforetak, skriv NRK.

- Alle sykehus i Midt-Norge skal ha akuttilbud i indremedisin og anestesiologi. Det er denne delen av akuttmedisinen som har flest pasienter og det er på dette området at behovet forventes å øke i årene som kommer. Den akuttkirurgiske beredskapen foreslås samlet ved ett av sykehusene i hvert av helseforetakene, men 5-dagers poster for planlagt kirurgisk behandling vil gi tilgang på kirurgisk kompetanse, skriver Helse Midt-Norge i en pressemelding.

Som hovudregel skal det, ifølgje forslaget, vere berre ei fødeavdeling i kvart helseforetak. Geografiske forhold skal imidlertid tilleggast vekt når tilbodet til fødande skal utformast, heiter det i forslaget.

Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF har vedteke å samle fødetilbodet og akuttkirurgien i foretaket.

Døgnberedskapen for sjuke barn skal etter planen leggast til Ålesund og Trondheim.

Les meir om saka på NRK

Materiale fra Helse Midt-Norge:

Presentasjonen som ble brukt på pressekonferansen(pdf)
Saksframlegg med forslag til vedtak (pdf)
Bakgrunn og mer informasjon om Strategi 2020