Hopp til hovedinnhold


– Akuttforslaget et feilsteg

Helsedirektoratet vil ikke ha en egen spesialitet i akuttmedisin, men foreslår en ny spesialitet som går på tvers av europeiske og internasjonale trender, skriver Dagens Medisin.
Norske akuttmedisinere mener Helsedirektoratet er feige og ikke tør å etablere en ny spesialitet i akuttmedisin.
«...ønske om å unngå faglige konflikter»
I et brev til Helsedirektoratet skriver representanter for Norsk selskap for akuttmedisin (Norsam) følgende:
«Man kan mistenke at det bak forslaget som nå presenteres, ligger et ønske om å unngå faglige konflikter og høyst nødvendig diskusjon vedrørende fordeling og ansvar i mottak».
Feilsteg
Nylig sendte Helsedirektoratet sitt forslag til ny spesialiststruktur for leger ut på høring. Her foreslår de å opprette en ny spesialitet innen mottaks- og indremedisin.
– Et feilsteg, hevder Norsam, som mener at forslaget om en hybrid-spesialitet bygger på mangel på informasjon og uvitenhet, og at det ikke løser utfordringene i norske akuttmottak.
– Forslaget bærer preg av manglende nytenking og går på tvers av internasjonale trender, mener Norsam.
– Den kunstige inndelingen av pasienter mellom medisin og kirurgi, for eksempel magesmerter, vil fortsette å skape sorteringsutfordringer og konflikt om eierskap til pasienten, skriver Norsam, som påstår at en spesialitet innen mottaks- og indremedisin vil gi en mer breddekompetent indremedisiner, men ingen optimal mottakslege.
- Truer pasientsikkerheten
Norsam mener at fordi 70 prosent av pasientene kommer med symptomer og ikke ferdige diagnoser, så er tradisjonell medisinsk tankegang uhensiktsmessig og kan true pasientsikkerheten.
Les mer om saken hos Dagens Medisin