Hopp til hovedinnhold


Akuttdebatt i Danmark

Kjernen i akuttmedisin er at det i sykehusets akuttinngang står en egen lege som er spesielt utdannet for å ta i mot syke og uavklarte pasienter.

Kjernen i akuttmedisin er at det i sykehusets akuttinngang står en egen lege som er spesielt utdannet for å ta i mot syke og uavklarte pasienter, skriver en dansk lege i Dagens Medicin.

En del danske leger ønsker at det opprettes en egen spesialitet i akuttmedisin. Dermed har det startet en debatt om dette trengs eller ikke.

Det er mange misforståelser omkring akuttmedisin. Et eksempel er når Michael Hansen-Nord (MHN) i Dagens Medicin skriver at Danmark ikke har bruk for akuttleger. Til gjengjeld definerer han godt og presist, hvilke kompetanser man har bruk for i en akuttavdeling:

"Det skal være fokus på undersøkelse, triage, initial utredning, behandling og hurtig utskrivning. Oppgaven som teamleder og flow-master blir helt essensiell for å unngå overoppheting i akuttområdet."

Dette blir brukt som et argument mot en spesialist i akuttmedisin – men det er en god beskrivelse av akuttmedisinerens kjernekompetanser.

Kjernen i akuttmedisin er ikke hvem som plasserer hvilke plastikkrør hvor, men at det ved sykehusets akuttinngang står en lege spesielt utdannet til å ta imot syke, uavklarte pasienter.

Hun skal sikre kvaliteten av den primære behandlingen ved å få de relevante parter til å samarbeide, og ved å gi sine erfaringer videre til alle de yngre legene, som også arbeider i akuttområdet.

Noen pasienter kan få to sting og sendes til egen lege, andre krever livreddende behandling stort sett fra det øyeblikk de kommer inn av døren. Kanskje kan de ikke engang vente på en spesiallege i tilstedeværelsesvakt, som også passer på intensiven eller opererer.

De ordentlig syke skal videre til høyt spesialisert behandling, men først skal man finne ut hvor syke de er – og så skal man finne den rette spesialisten.

Hvem skal f.eks. ta imot den +65-årige eldre damen, multimorbid og i behandling med seks forskjellige medisinske preparater? Som har falt og kanskje har en brukket hofte? Som falt fordi hun var svimmel? Men som er svimmel, fordi blodprosenten hennes er for lav? På grunn av et blødende mavesår?

Hun har framfor alt bruk for en helhetsvurdering og en bred utredning. Alt det krever ofte både tid, blodprøver og primær behandling – akkurat det akuttmedisineren er utdannet til å håndtere.

Når nå akuttavdelingerne skal ha sine egne spesialleger – hvorfor ikke utdanne spesialleger i akuttmedisin fra børjan av?

Les hele saken i Dagens Medicin