Hopp til hovedinnhold


Akuttbilen kan forsvinne

Den videre skjebnen til Østfold sykehus akuttbil er nå oppe til diskusjon – igjen, ifølge Fredrikstad Blad.
Akuttbilen rykker ut med anestesisykepleier sammen med de andre ambulansene når det blir vurdert ut fra medisinske behov. Akuttbilen er en personbil, og tar i utgangspunktet ikke med seg pasienter.
– Den har ikke båre eller overvåkingsutstyr som en ambulanse, sier Skauen.
– Vi er det eneste sykehuset i Helse Sør-Øst som fortsatt har en akuttbil. De andre har med seg anestesisykepleier i ambulansen i de tilfellene hvor det er behov for anestesi.
– Hva mener fagmiljøet om tilbudet?
– Vi ser at ordningen fungerer bra ved de andre sykehusene, så østfoldingene vil ikke få noe dårligere tilbud enn i dag dersom akuttbilen skulle forsvinne, svarer Skauen.
Han presiserer at det fortsatt vil være anestesisykepleiere på vakt som er tilgjengelig til å rykke ut.
– Hvordan vil det praktisk være mulig når alarmen går?
– Det er som regel nesten alltid ambulanse ved sykehuset, eller i umiddelbar nærheten, så det blir ikke noe problem, svarer Skauen.
Les mer om saken hos Fredrikstad Blad