Hopp til hovedinnhold


Akutt viktig

Akutt helsehjelp er livsviktig. Jeg kan derfor ikke la være å undre meg over at en ofte finner turnuskandidater alene på vakt i et akuttmottak. Særlig i helgene, skriver Kjetil Kjensli i en blogg hos Dagens Medisin.
Akuttmedisin er heller ikke en egen spesialistutdanning for leger. Det undrer meg. Og i det ganske land, blir det stadig mer populært blant lokalpolitikere å overlate ansvaret for legevakt og øyeblikkelig hjelp til andre kommuners politikere. Eller noen andre. Generelt. Litt underlig, det også. For hva annet er det som er så viktig – lokalt?
Jeg synes også at vi i Norge har i overkant mange vikarleger med dårlige språkkunnskaper i distriktene, og som i løpet av noen måneders opphold via et vikarbyrå, får en nokså tilfeldig innføring i hva det vil si å bo på et lite sted, mørkt, kaldt, mye snø og vind og dårlig fremkommelighet. Hvem mobiliserer en da, når en ikke kjenner noen – eller nesten ikke kan språket? Og når legevakta blir stadig lengre unna? Det undrer meg.
Helse- og omsorgskomiteen var tidligere i høst på komitereise i Australia. Akuttmedisin var ett av temaene vi ønsket å få mer innblikk i. En slik visitt gir naturlig nok bare korte innblikk og presentasjoner. Men vi fikk en sjeldent åpen og grundig visitt i et nytt sykehus i GoldCoast sør for Brisbane. Av spesialister i akuttmedisin med femårig spesialisering i akutt og «allmenn» medisin, i et akuttmottak hvor pasientene gjerne blir et døgn før de sendes videre og som var utstyrt med egen MR-maskin og radiolog.
Distriktsmedisin
I Australia har de 17 legespesialiseringsretninger.
Én av dem er akuttmedisin, som er femårig og med et eget «akuttcollege». I tillegg har de en egen spesialisering i distriktsmedisin, som også har sitt eget college.
I tillegg til det allmennmedisinske, handler mye i distriktsmedisinen om samfunnsmedisin og det å både bo i og utøve en profesjon i et lite samfunn.
Mye handler også om praktiske utfordringer, når avstandene blir store og det er få kollegaer å spille på. Hvem mobiliserer man da? Etter hvert har også telemedisin blitt en viktig del av spesialiseringsretningen, samt samarbeid med luftambulansen.
Les hele bloggen hos Dagens Medisin