Hopp til hovedinnhold
Skremmende psykiatrioppdrag:
Usikkerhet rundt psykisk helsevern-oppdrag: Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Akutt psykisk helsevern i ambulansetjenesten

De største byene i Norge har alle forskjellige løsninger på håndteringen av psykisk helsevern, og er godt fornøyd med det.

For Ambulanseforum nr. 2 2014. Av Live Oftedahl.

I 2014 kom det en bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet med øremerkede midler for å styrke håndteringen av mennesker i akutte psykiske kriser i ambulansetjenesten.

Skandinavisk akuttmedisin (SAM) 2014 viet en del av programmet til håndteringen av pasienter med alvorlige sinnslidelser/ rusmiddelproblematikk.

Anne Kristine Bergem, psykiater og tidligere avdelingsoverlege ved regional sikkerhetsavdeling OUS og nå administrerende direktør i helseforetaket Incita AS, er en dyktig foreleser. Hennes hovedbudskap var at

Den psykiatriske pasienten finnes ikke

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.