Hopp til hovedinnhold


Akutt plassmangel

Ambulanseflyansatte ber Brønnøy kommune om hjelp.

Ambulanseflyansatte ber Brønnøy kommune om hjelp, skriver Brønnøysunds Avis.

I et brev til Brønnøy kommune opplyser anestesisykepleier Asgjerd Ovesen og basesjef Ivar Øfsti at ambulanseflybasen har akutt mangel på lokaler.

Plassmangelen har oppstått etter at ambulanseflybasen siden 1. juli i år har operert med tilstedevakt på dagtid, i tillegg til dag- og nattcrew. Dermed er det til enhver tid seks personer på vakt på basen.

- I lokalene Lufttransport i dag leier fra Brønnøy kommune er det fire soverom. Dermed har vi minst to rom for lite, opplyser Ovesen og Øfsti.

Det påpekes også at pendlere til ambulanseflybasen ofte kommer kvelden før vakt, og at man dermed trenger kapasitet til dette også. I brevet forklarer Ovesen og Øfsti at at de har hatt store problemer med å skaffe egnede lokaler nært flyplassen, og ber kommunen om hjelp til dette.

- Vi tenker oss at vi med vår akuttkompetanse i framtiden vil være en ressurs for kommunen, særlig dersom planlagt spesialklinikk kommer. Vi har i dag nært samarbeid med både fødeavdeling og ambulanse og ønsker gjerne å ha nærmere samarbeid også med legestasjonen, står det å lese i brevet til kommunen.

Ovesen og Øfsti opplyser at de trenger tre soverom med bad og toalett, tekjøkken og stue, helst nært flyplass og sykehjem - snarest.

Les hele saken i Brønnøysunds Avis