Hopp til hovedinnhold


Akutt mangel på sykepleiere i ambulansetjensesten

SVERIGE: Nylig kom det fram at barneakutten på Huddinge sjukhus stenges om natten på grunn av mangel på sykepleiere. Det er ikke bare den som mangler personell. Det trengs en felles plan for kompetanse til ambulansetjenesten og AMK, skriver SOS Alarm och Vårdförbundet i Dagens Samhälle.
Mangelen på spesialsykepleiere er akutt. Ifølge en rapport fra TCO som kom i fjor vil det mangle 29 000 sykepleiere i Sverige år 2030 om ingenting gjøres. Nesten daglig rapporteres det om sykehus som minsker antallet behandlingsplasser på grunn av mangel på spesialsykepleiere.
Fra SOS Alarms og Vårdförbundets side deler vi problembildet, og vi ser at det ikke rammer bare sykehusene, men også ambulansetjenesten. I behandlingkjeden trengs erfarne spesialsykepleiere, og det innebærer at rekrutteringsgrunnlaget er enda mindre. Socialstyrelsens (tilsvarer Helsedirektoratetet) rapport viser at tilgangen til spesialsykepleiere har minsket med 20 prosent de 20 siste årene, og at det fortsetter å minske.
Konsekvenen for aktører i ambulansetjenesten, som for eksempel SOS Alarm og ambulansetjenestene, er at det er vanskelig å få tak i og beholde personell som har den kunnskapen og kompetansen som trengs.
Les mer om saken hos Dagens Samhälla