Hopp til hovedinnhold


Akutt-kaos: AMK-sykepleiere besvimer på vakt

DANMARK: AMK-operatørene som tar telefonene på vaktsentralen i Nordjylland, og sender ut ambulanser og akuttbiler er så stressa at flere har brutt sammen på vakt, ifølge Dagens.dk.  
Det fortelles om sykepleiere som har besvimt av utmattelse på vakt, og som ofte blir kalt til jobb på fridager, ifølge pålegg fra Arbeidstilsynet som Avisen.dk har fått innsikt i.
– Medarbeidere er bekymret for utbrenthet i personellgruppen, samt bekymret for kollegers ve og vel på kort og lang sikt, ifølge rapporten fra Arbeidstilsynet.
Presset på personalet rammer også borgerne som ringer nødtelefonene, lyder det fra de ansatte.
– Noen ganger er vi så psykisk belastet at det går ut over borgerne, sier Mai-Britt Kristiansen, som er sykepleier og tillitsvalgt på vaktsentralen i Nordjylland.
Arbeidstilsynet beskriver blant annet hvordan en ansatt gjennom en periode intensiverte arbeidet og tok mange overtidsvakter, hvorpå hun besvimte i vaktsentralen under et oppkall.
Region Nordjylland er kun en av mange arbeidsplasser i helsesystemet som har fått et pålegg på grunn av for dårligt psykisk arbeidsmiljø.
Akkurat nå har fire danske sykehus røde smileys, og 41 avdelinger gule smileys på grunn av et problematisk arbeidsmiljø.
Les mer om saken hos Dagens.dk