Hopp til hovedinnhold


Akutt hjerteinfarkt i Midt-Norge – PCI eller trombolyse?

Bruken av intervensjonsbehandling ved akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon varierer mye innen helseregion Midt-Norge.

Bruken av intervensjonsbehandling ved akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon varierer mye innen helseregion Midt-Norge, viser en studentoppgave i medisin ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) fra 2009 i følge Tidsskrift for Den norske legeforening.

Det ble foretatt en kohortstudie med 379 pasienter med hjerteinfarkt med ST-elevasjon i EKG hospitalisert i perioden 1.11. 2007–31.1. 2009 ved St. Olavs hospital.

268 pasienter (71 %) fikk primært perkutan koronar intervensjon (PCI), og 111 pasienter (29 %) fikk trombolytisk behandling. Helikopter ble brukt som transportmiddel hos 173 pasienter (46 %). Det var store forskjeller i valg av behandling for pasienter innlagt fra Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.

St. Olavs hospital er det eneste sykehuset der man utfører intervensjonsbehandling i Midt-Norge. Lange avstander medfører at mange pasienter med hjerteinfarkt ikke vil nå dette sykehuset raskt nok for primær PCI til tross for utstrakt bruk av helikoptertransport. Trombolytisk behandling er derfor primærbehandling for mange pasienter i denne helseregionen.

Nesten alle pasienter fra Sør-Trøndelag og mer enn halvparten av dem fra Nord-Trøndelag fikk primær PCI-behandling, mens trombolyse var den vanligste behandlingen for pasienter fra Møre og Romsdal.

Andelen pasienter som fikk hjertestans i ambulanse eller helikopter på vei til St. Olavs hospital, er i samsvar med en stor metaanalyse. Det samme gjelder dødeligheten.

Vår studie er ikke randomisert, antallet pasienter er lavt og med signifikant flere pasienter med lang sykehistorie som ikke fikk primær PCI-behandling. Vi kan derfor ikke direkte sammenlikne PCI-behandling og trombolytisk behandling i vår studie.

Blant pasientene behandlet med trombolyse fikk om lag en femdel rednings-PCI pga. fortsatt okklusjon i infarktrelatert arterie. Dette er i samsvar med NORSTEMI-studien, men andelen er langt høyere enn i DANAMI-2 studien, som ble utført for nær ti år tilbake.

Les mer om studien i Tidsskriftet