Hopp til hovedinnhold
ØYNE I FELT: – I noen tilfeller er ambulansepersonell de første øynene fra helsevesenet som får et innblikk i hjemme og sosialsituasjonen til pasienten. Dette gjør at ambulansepersonell sitter på observasjoner som kan være viktig i vurderingen av denne pasientgruppen. Eldre dame med omsorgsgiver. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.


Akutt funksjonssvikt

På «Mot lysere tider» fortalte to lærere om henholdsvis er lærer for elever på ambulansefag og sykepleiere på videreutdanning i akuttsykepleie hva de lærer bort om akutt funksjonssvikt.

Fra Ambulanseforum nr. 2 2014. Av Live Oftedahl.

Vi hopper over Anette Hylen Ranhoffs foredrag om akutt funksjonssvikt. Hun skal tilfeldigvis holde foredrag på Ambulanseforum om dette temaet i år.

Dag Uno Furuknap som utdanner elever i ambulansefag på Lukas videregående skole i Malvik og også er fagutvikler i Ambulanse Midt-Norge fortalte om utfordringer i grunnutdanningen når det gjelder å lære elevene om akutt funksjonssvikt hos eldre.

Like mangfoldig som andre pasienter

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.