Hopp til hovedinnhold


Advarer mot svekket beredskap

Akuttberedskapen i både Alta og Hammerfest er svekket, mener ambulansearbeiderne. Steder i Øst-Finnmark kan også rammes, ifølge NRK Troms og Finnmark.
– Vi i Delta er klare på at dette er en svekket beredskap. Det gjelder ikke bare i Alta, men også i Hammerfest, hvor man innførte en ny ordning for en tid tilbake, sier Delta-tillitsvalgt Tore Olsen, som er hovedtillitsvalgt i prehospital klinikk i Finnmarkssykehuset.
Kommunestyret i Alta mener at ambulanseberedskapen i kommunen er blitt mye dårligere etter at den såkalte akuttbilen i Alta har begynt med vanlige transportoppdrag av pasienter til sykehuset i Hammerfest.
Administrerende direktør Torbjørn Aas i Finnmarkssykehuset på sin side har avvist akuttberedskapen er blitt dårligere som følge av endringen.
– På papiret kan det nok se ut som at vi får fraktet flere pasienter til og fra sykehuset, men nattetid i både Alta og Hammerfest er beredskapen svekket ved at man tar de bilene som har tilstedevakt og kjører de ut av kommunene. Dette kan også skje ved tilfeller hvor bilene må kjøre ut av kommunene ved reelle akutte hendelser, men her mener vi i Delta at man legger opp til en slik praksis. Og det vil føre med seg at det blir et dårligere tilbud, klargjør Olsen.
Delta og ambulansearbeiderne er bekymret for at akuttberedskapen også skal svekkes andre steder i Finnmark.
– Vi vet at det skal innføres noe lignende i Øst-Finnmark, men der har vi ikke oversikt hvordan det ligger an, sier Olsen.
Les mer om saken hos NRK