Hopp til hovedinnhold
Bilkrasj. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Bilkrasj. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Advarer mot feil beltebruk

Feil bruk av bilbelte forårsaker langt flere alvorlige skader enn det som tidligere har vært kjent.

Sammen med Traumesenteret ved Oslo universitetssykehus Ullevål ber Statens havarikommisjon alle være mer bevisst på å bruke bilbeltet riktig.

– Vi har undersøkt flere bilulykker hvor feil bruk av belte har forverret passasjerskadene. Den vanligste feilen er at den nedre delen av beltet ligger for høyt opp på magen og at det ikke er tilstrekkelig etterstrammet. Når kollisjonen er et faktum, går beltet inn i den bløte delen av magen og forårsaker store skader, advarer avdelingsdirektør for Veiavdelingen i Statens havarikommisjon for transport, Rolf Mellum.

Andelen førere og passasjerer i bil som bruker bilbelte er nå høy etter langsiktig og godt påvirkningsarbeid. Risikoen for alvorlige skader i ulykker og kollisjoner er derfor redusert betydelig. SHTs undersøkelser viser imidlertid at det er potensiale for å redusere antall alvorlig skadde ytterligere gjennom økt fokus også på riktig bruk av beltene.

Feil og riktig bruk av bilbelte. Illustrasjon: Statens havarikommisjon

– Vår erfaring er at det er stor uvitenhet om betydningen av riktig beltebruk. I de fleste nyere biler sier bilens varslingssystemer ifra dersom bilbeltet ikke er festet i låsen når du kjører, men det gis ingen tilbakemelding på om beltet sitter riktig plassert mot kroppen. En utfordring er også at du ikke får noen tilbakemelding på betydningen av dette før du trenger beskyttelsen i en kollisjon. Da er det for sent, sier Mellum.

Han har følgende råd å gi for riktig beltebruk:

– Bilbeltet skal ligge tett inntil kroppen. Legg det derfor under tykke klær eller ta disse av deg. Sørg for at den nedre delen av beltet ligger helt nede over hoftene og etterstram beltet med hånden. Det er også viktig at den øvre delen av beltet ligger nærmest mulig halsen. Gjør den ikke det kan du risikere å skli ut av beltet ved en kollisjon. Sørg derfor for at bilbeltets høydejustering ikke er for lav.

Mens antall drepte i trafikken har gått kraftig ned de siste ti årene, er nedgangen i antall hardt skadde på langt nær like kraftig, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Funn fra Statens havarikommisjons undersøkelser og Traumesenteret på Ullevål Sykehus viser at deler av dette skadebildet kan skyldes såkalte traumatiske belteskader forårsaket av feil beltebruk.

– De siste 10 årene har vi nok sett et 40-talls skader der feil beltebruk forårsaker store skader på bukvegg og indre organer. Mørketallene er trolig høye. Det er ikke nok at du kjører med belte. Det må også være riktig satt på, påpeker professor Tina Gaarder ved avdeling for traumatologi ved Oslo universitetssykehus (OUS).

De har behandlet et stort antall passasjerer som har blitt påført disse skadene.