Hopp til hovedinnhold


Advarer mot egenvask av arbeidstøy

Ambulanse­personell risikerer å smitte seg selv og pasientene de frakter fordi de vasker ambulanse­uniformene feil.

Dessuten vasker 23 prosent uniformene hjemme, melder renholdsnytt.no.

Arbeids­tilsynet har avdekket flere kritikkverdige forhold for ambulanse­personell i et lands­omfattende tilsyn av ambulanse­tjenesten i 2018-2019, melder Norske Vaskeriers Kvalitets­tilsyn.

Arbeids­tilsynet slår fast at ambulanse­personell har for få skift av arbeidstøy, de har ikke gode nok vaske­maskiner og vaskerom og ingen rutiner for desinfeksjon av arbeids­tøyet. Det er ikke tilrette­lagt organisatorisk eller praktisk for smittevern.

Forskrift om smitte­vern i helse­tjenesten omfatter oppsikts­vekkende nok ikke ambulanse­tjenesten. Derfor er heller ikke ambulanse­uniformer pålagt desinfiserende vask og behandling iht. bransje­standarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse­institusjoner».

Det innebærer at ambulanse­uniformer kan bli vasket hjemme eller på stasjonen i husholdnings­vaskemaskin, noe som umuliggjør desinfiserende vask og i stor grad vil innebære spredning av smitte­stoffer både til hjem og pasienter.

Normal­program på 60 grader på en husholdnings­vaskemaskin vil pga. kravet til energi­merking oppnå kun 40-50 grader i tekstilene og målinger utført av NVK viser svært høye bakterie­verdier etter vask. Kravet i bransje­standarden er 30 cfu/dm2 for fuktig tøy. For tekstiler vasket på 60 grader normal­program ble det målt verdier opp til 10 000 cfu/dm2.

Ambulanse­uniformer tåler normalt ikke termisk desinfeksjon 85 grader, men dersom det behandles på et industri­vaskeri vil man kunne gjennom­føre desinfiserende vask ved kjemo­termisk desinfeksjon på lavere temperaturer som uniformene tåler. Dette er noe de fleste av NVK sine medlems­vaskerier vil kunne gjennomføre. For at ambulanse­uniformer skal kunne vaskes på et industri­vaskeri må man ha flere skift.

Arbeidstilsynets rapport, med mer, kan leses hos NVK:
Kilde: Skitne ambulanse­uniformer kan spre smitte, http://vaskeritilsynet.no/nyhet/563
Les saken hos renholdsnytt.no