Hopp til hovedinnhold


Advarer mot å droppe leger i akuttambulanser

Danmark: Det er uforståelig at man vil erstatte leger med paramedicer i Region Sjællands akuttbiler, mener Legeforeningen.

Danmark: Det er uforståelig at man vil erstatte leger med paramedicer i Region Sjællands akuttbiler, mener Lægeforeningen, ifølge danske Dagens Medicin.

Konklusjonen i en rapport er at Region Sjællands leger gjør mere nytte på sykehusene og i luftambulansen enn i dagens akuttbiler, og at denne ordningen derfor bør utfases.

- Det har betydning både for kvaliteten og for borgernes trygghet i de områdene som ligger lengst vekk fra sykehus, at legebehandling kan starte straks ambulansen er fremme. Det er dessuten i akuttbilene at legene vedlikeholder rutinger og trener samarbeid med paramedicer og ambulansearbeidere, sier Mads Koch Hansen, formann for Lægeforeningen.

Rapportens konklusjon bygger på en gjennomgang av legebilenes journaler fra perioden 1. oktober til 30. november. Ifølge rapporten var det kun i fem tilfeller i løpet av de to månedene at det var bruk for legekompetanse.

Les mer om saken i Dagens Medicin