Hopp til hovedinnhold
MK Nordland. Den eneste samlokaliserte nødsentral i Norge i 2020. Foto: Samlok nord
AMK Nordland. Den eneste samlokaliserte nødsentral i Norge i 2020. Foto: Samlok nord


Advanced Mobile Location (AML) er innført i norske nødsentraler

En ny løsning gjør at nødetatene raskere og mer nøyaktig kan fastslå hvor innringeren befinner seg og posisjonere nødsamtaler mye bedre enn før.

Den nye løsningen som nå er i drift i Norge kalles Advanced Mobile Location (AML), skriver Dagbladet Din side.

– Dette er et viktig bidrag i å styrke nødetatenes evne til å hjelpe personer i nød. Rask responstid og nøyaktig stedsangivelse er essensielt. AML vil potensielt kunne redde liv. Etatene har allerede informert om tilfeller hvor AML-posisjon har vært viktig, sier direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Til nå har nødanrop fra mobiltelefon til nødnumrene 110, 112 og 113 blitt posisjonert ved hjelp av mobilnettbaserte løsninger. Denne posisjoneringen har vært viktig for nødetatene, men den har vært forbundet med stor grad av unøyaktighet, ofte flere kilometer.

AML er en teknologi for posisjonering som kombinerer informasjonskilder som satellitt, WiFi-nettverk og basestasjoner for å få mest mulig nøyaktig posisjon.