Hopp til hovedinnhold


Adresseproblem setter liv i fare

Manglende adressering av boliger og bygninger skaper store problemer for nødetatene ved uttrykning. Daglig leder i AMK Sunnmøre Hans Joakim Riise, sier at problemer med å finne frem setter liv i fare.

Manglende adressering av boliger og bygninger skaper store problemer for nødetatene ved uttrykning. Daglig leder i AMK Sunnmøre Hans Joakim Riise, sier at problemer med å finne frem setter liv i fare, skriver NRK Møre og Romsdal.

- Det er i de tilfellene det haster mye og det står om minutter at det blir forsinkelser hvis vi ikke finner nøyaktige adresser. Når adressen ikke er å finne på et digitalt kart der vi til vanlig leter oss frem, så må vi snakke med innringer og prøve å finne frem til adressen på andre måter.

Det er oftest på landsbygda og i større tettsteder at nødetatene oftest sliter med å finne frem. Kritiske minutter kan gå tapt fordi bostedet eller bygningen mangler adresse.

I byene er det ofte nye boligfelt og gater som byr på de største utfordringene ved utrykning.

- Dagligdags problem

Vanskeligheter med å finne frem er hverdagskost sier Riise.

- Det er et dagligdags problem at vi har plunder med å finne adressen.

Statens kartverk kjører et landsdekkende prosjekt sammen med kommunene for å få alle boliger og bygninger over fra gårds- og bruksnummer til gate og veiadresse, for blant annet å gjøre det enklere for nødetatene.

Dette er noe som også er ønsket fra Stortingets side. Målet er at alle boliger og bygninger skal ha gate og veiadresse innen 2015.

Les mer om saken på NRK