Hopp til hovedinnhold


Adgang til pasientjournaler

Fremover vil paramedicer kunne få adgang til sykehusenes elektroniske pasientjournaler i Danmark. I dag er det kun leger som har adgang til elektroniske pasientopplysninger.

Fremover vil paramedicer kunne få adgang til sykehusenes elektroniske pasientjournaler i Danmark. I dag er det kun leger  som har adgang til elektroniske pasientopplysninger, skriver BeredskabsInfo.

DANMARK: En lovendring skal både øke pasientsikkerheten, gi en hensiktsmessig tilrettelegging av arbeidsgangene og forbedre mulighetene for oppgaveglidning - det skjer ved å gi blant annet parameder og sykepleiere adgang til pasientjournalene.

Helsepersonell vil kun kunne innhente opplysningene når det er nødvendig i forbindelse med en aktuell pasientbehandling.

Det vil være paramedicen selv som i de enkelte tilfellene skal vurdere om adgang til pasientens helseopplysninger er nødvendig for den aktuelle behandlingen av pasienten, og gjennom elektronisk utstyr i ambulansen logge seg på det aktuelle sykehusets elektroniske pasientjournalsystem.

De nye reglene ventes å tre i kraft den 1. juni 2011.

Les mer om saken i Beredskabsinfo