Hopp til hovedinnhold
SPENT PÅ ANBUDSPROSESSEN: Mats Martinsen er eier av Loppa legeskyssbåter AS og ansatt som skipper på ambulansebåten. – Båttransport er milevis unna et hyllevareprodukt som en bil. Foto: Alf Ove Hansen


Å leve på anbud

Familien Martinsen har drevet Loppa legeskyssbåter AS siden 1960-årene. 16. mai fikk de beskjed om at de har fått fornyet tillit etter en tung anbudsrunde.

Fra Ambulanseforum nr. 3 2019. Tekst: Ann-Mari Gregersen. Foto: Alf Ove Hansen

– Helseansatte er sikret jobb videre, men ikke de martitimt ansatte. En lokalrutebåt eller en buss har virksomhetsoverdragelse, ikke en ambulansebåt. For meg er det rart, da den virkelig krever lokalkunnskap og evne til å løse oppdraget - uten forkleinelse for busser eller rutebåter, sier Mats Martinsen, eier av Loppa legeskyssbåter AS.

Finnmarkssykehuset valgte sammen med Sykehusinnkjøp å foreta grundige vurderinger av spørsmål knyttet til virksomhetsoverdragelse før utlysningen.

Tre juridiske vurderinger konkluderte alle med at krav om virksomhetsoverdragelse eller overføring av ansatte i anbudet sannsynligvis vil være i strid med det grunnleggende kravet om likebehandling i lov om offentlige anskaffelser.

Dette er årsaken til at anbudsutlysningen for båtambulansen ble forskjøvet.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.