Hopp til hovedinnhold


Å kløyve et akuttsykehus i to | Bjørnar Moxnes

Ullevål sykehus har beredskapen vi er helt avhengig av hvis mange blir alvorlig skadet i ulykker eller av terror, skriver Bjørnar Moxnes i et innlegg i Aftenposten.
Planen om å legge ned Ullevål sykehus setter sykehustilbudet i fare. Ullevål har et felles akuttmottak for kirurgiske og indremedisinske pasienter hvor de ulike fagområdene samarbeider effektivt. I fjor behandlet de over 30.000 akuttpasienter, hvorav 2000 traumepasienter.

Katastrofe- og terrorberedskapen

De har beredskapen vi er helt avhengig av hvis mange blir alvorlig skadet i ulykker eller av terror. Når katastrofer skjer, må spesialister fra alle fagområder være umiddelbart tilgjengelige. Slik er det på Ullevål.

Men Bent Høies plan innebærer å kløyve dette akuttsykehuset i to. En slik splitting av akuttmedisinske fagområder fratar fagfolkene muligheten til sømløst samarbeid ved omfattende ulykker. Derfor advarer fagmiljøene mot planene. Det er oppsiktsvekkende nok ikke gjort en risikovurdering av hva en slik oppsplitting vil bety for beredskapen på Østlandet.

Befolkningen i Groruddalen har vært kasteballer i over ti år. Det er på tide at de endelig får Aker som sitt lokalsykehus igjen. Men det finnes ingenting i Helse Sør-Øst sine planer som tyder på at Groruddalen skal overføres samlet til nytt Aker sykehus. Heller ikke at Aker skal prioriteres.