Hopp til hovedinnhold


9 av 10 nødsamtaler til politiet er «falske»

90 prosent av alle henvendelsene til politiets nødnummer 112 er feiloppringninger. Felles EU-regler gjør det vanskelig å få ned  feilprosenten, skriver VG.
Mandag formiddag leverte Nasjonalt nødmeldingsprosjekt sin sluttrapport til Justisdepartementet.
Prosjektet anbefaler regjeringen å opprettholde de tre nødnumrene 110, 112 og 113 i Norge – fremfor å la all trafikk gå inn til ett felles nødnummer.
– Fordi alle mobiltelefoner er programmert slik at man kan ringe 112 uten å åpne tastelåsen og uten å slå sifrene på telefonen, mottar politiets nødnummer et enormt antall feiloppringinger. Det tar store og unødvendige ressurser ut av politiet, og vi må så se hva man kan gjøre for å få ned denne andelen, sier Erik Liaklev, som har vært prosjektleder for Nasjonalt nødmeldingsprosjekt.
I oppsummeringen etter 22. juli-hendelsen, gikk tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) langt i å anbefale ett felles nødnummer, men til store protester – ikke minst fra helsevesenet.

Alle land må ha 112

Dette er dilemmaet med ett felles nødnummer:
EØS-avtalen pålegger Norge å følge EUs direktiv om nødmeldinger, som sier at 112 skal være felles nødnummer i hele EØS og EU-området.
– Skulle vi ha ett felles nødnummer, må det være 112. Da ville vi samtidig måtte stenge helsevesenets nødnummer 113, som er det nødnummeret som fungerer best, med kortest reaksjonstid, sier Liaklev til VG.
Hvert år mottar nødmeldingssentralene to millioner innkomne telefoner fra publikum. De akuttmedisinske kommunikasjonssentralene, AMK, mottar flest reelle alarmer fra publikum, og har færrest feiloppringinger.

Felles adresse

Prosjektet anbefaler at nødsentralene knytter seg nærmere til hverandre og får tekniske verktøy til å dele informasjon, for eksempel kart som viser hvor de ulike nødetatene har folk og utstyr.
De må i tillegg dimensjoneres slik at de også kan takle ekstraordinære hendelser døgnet rundt. Etter terrorangrepet 22. juli 2011 er politiets operasjonssentraler blitt kraftig oppbemannet. 
Utredningen peker på gevinster ved å samlokalisere nødmeldingssentralene i de tre etatene. Ved etablering av nye politidistrikt, anbefales det å samlokalisere nødmeldingssentralene i politiet med sentralene i brann- og redningsvesenet.
Les mer om saken hos VG